BULATS - testovanie úrovne anglického jazyka

BULATS - Business Language Testing Service - je globálnym meradlom jazykových zručností zamestnancov a je určený pre firmy a organizácie, ktoré potrebujú spoľahlivý spôsob testovania jazykových schopností ich zamestnancov, školiteľov či stážistov.

Tieto skúšky sa konajú v priestoroch klienta a môžu byť tiež použité pre účely náboru nových zamestnancov, pričom odborné jazykové testy sa týkajú nielen oblastí obchodu a priemyslu, ale aj riadenia a marketingu, strategického plánovania, prezentácií, obchodných rokovaní a telefonickej komunikácie.

 

BULATS ponúka štyri typy testov, ktoré sú nezávislé a môžu byť použité samostatne alebo v kombinácii s inými testami podľa individuálnych potrieb každého klienta, ktorý potrebuje otestovať svojich zamestnancov. Môžete si dokonca vybrať aj tzv. Computer-based test, čo je elektronická forma testovania na počítači, pričom výsledky testovania zistíte okamžite po ukončení testu.

Úlohy sú zamerané na praktické použitie jazyka v každodenných situáciách, s ktorými sa v práci stretávame, napr. prezentácia, diskusia, články z oblasti obchodovania, pracovné rokovania a emaily a pod.

BULATS testuje všetky jazykové zručnosti: hovorený prejav, čítanie, počúvanie a písanie.

 

Počítačový test (Online test)
Technologicky pokročilý test, ktorý má elektronickú formu a hodnotí jazykové zručnosti čítanie a počúvanie s porozumením, ako aj znalosť slovnej zásoby a gramatických štruktúr. Výhodou tohto tesu je, že výsledky sú dostupné okamžite po vykonaní skúšky.

 

Štandardný test (Standard test) - 110 minút)

Tento test je štandardnou alternatívou k elektronickému testu a rovnako je zameraný na čítanie a počúvanie s porozumením, znalosť slovnej zásoby a gramatických štruktúr.

 

Ústna skúška (Speaking test) - 12 minút

Počas ústnej skúšky dborný skúšajúci hodnotí ústny prejav kandidátov, ich schopnosť aktívnej účasti na diskusii a samostatnej prezentácie.

 

Písomný test (Writing test) - 45 minút
Kandidát píše dve práce, napr. list, správu,email, oznámenie, inzerát a pod.


Tieto testy sa môžu vykonávať nezávisle a zahŕňajú všetky úrovne pokročilosti.

Po vyhodnotení testov dostane zamestnávateľ písomnú správu, ktorá podrobne určuje jazykový profil zamestnancov. Vo výsledkoch sa nehodnotí, či kandidát prospel alebo nie, ale zobrazujú sa dosiahnuté body na stupnici od 1 do 100. BULATS je tesne prepojený so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/bulats/

alebo priamo na http://www.bulats.org/

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.

 

Image courtesy of Saad Faruque/ http://flic.kr/p/cCJFgS