ICFE (International Certificate in Financial English)

Ak si chcete budovať kariéru v oblasti medzinárodných financií, účtovníctve či bankovníctve, potom je ICFE certifikát z anglického jazyka pre vás tou správnou voľbou.

Jedná sa o certifikát na vysokej úrovni kvalifikácie a zodpovedá úrovniam B2 a C1 (pozri Jazykové úrovne). Certifikát bol vytvorený v spolupráci s medzinárodnou asociáciou ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) a Cambridge English Language Assessment.

 

Skúška má 4 časti:

Čítanie (Reading) - trvá 1 hodinu 15 minút, má 6 častí a výsledok tvorí 25% z celkového hodnotenia.

Kandidát musí prečítať a porozumieť textom z oblasti financií a účtovníctva, dokázať pochopiť celkový zmysel textov a byť schopný vyhľadať konkrétnu informáciu. Následne odpovedá na 54 otázok k prečítaným textom.

 

Písanie (Writing) - trvá 1 hodinu 15 minút, má 2 časti a výsledok tvorí 25% z celkového hodnotenia.

Kandidát vypracuje dve písomné úlohy z oblasti finančníctva a účtovníctva.

 

Počúvanie (Listening) - trvá asi 40 minút, má 4 časti a výsledok tvorí 25% z celkového hodnotenia.

Kandidát musí preukázať schopnosť porozumieť rôznym nahrávkam, ich celkovému zmyslu, ako aj detailom a postoju hovoriaceho. Nahrávky majú rôzne formy, napr. diskusia, interview, stretnutie, oznámenie, vysielanie apod. vo finančnom a účtovníckom kontexte.

 

Hovorenie (Speaking) - trvá 16 minút na každého kandidáta, má 4 časti a výsledok tvorí 25% z celkového hodnotenia.

Kandidát musí preukázať svoju schopnosť komunikovať na rôzne témy z oblasti finančníctva a účtovníctva.

 

Výsledky sú rozdelené na tri stupne úspešnosti (C1 Pass with Merit, C1 Pass and B2 Pass) a dva stupne neúspešnosti. Body získané v jednotlivých častiach sa spolu sčítajú. Asi po 6 týždňoch sa kandidát dozvie výsledok skúšky a v prípade úspešného absolvovania skúšky dostanú kandidáti medzinárodne platný certifikát od University of Cambridge ESOL Examinations.

 

Zoznam skúškových centier British Council pre Cambridge English skúšky na Slovensku nájdete na stránkach http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-centres.htm

Podrobnejšia informácie nájdete na stránkach: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/financial/

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.

 

Image courtesy of 401(K)213/ http://flic.kr/p/aFAaK6