ILEC (International Legal English Certificate)

ILEC certifikát vám pomôže preukázať, že máte znalosti z anglického jazyka vhodné pre úspešnú kariéru v medzinárodnom práve. Jedná sa o certifikát na vysokej úrovni kvalifikácie a podľa CEFR rámca zodpovedá úrovniam B2 a C1.

Certifikát je dôkazom vašej schopnosti komunikovať v právnom kontexte s klientmi a odborníkmi z iných krajin a skúška na stupni C1 môže tiež slúžiť ako doklad pre štúdium práva na univerzitách v zahraničí.

Bol vytvorený v spolupráci s poprednou európskou firmou právnikov- lingvistov Translegal a Cambridge English Language Assessment. Je uznávaný medzinárodnými a európskymi právnickými organizáciami.

 

Obsah skúšky:

Čítanie (Reading)– trvá 1 hodinu 15 minút, má 6 častí a tvorí 25% z celkového hodnotenia. Kandidát musí preukázať schopnosť prečítať a porozumieť právnickým textom a následne na základe dedukcie a vyhľadávania konkrétnych informácií v texte vypracovať úlohy.

 

Písanie (Writing) – trvá 1 hodinu 15 minút, má dve časti a tvorí 25% z celkového hodnotenia. Kandidát vypracuje dve písomné úlohy (napr. protokol, list) v právnickom kontexte a terminológii.

 

Počúvanie (Listening) – trvá asi 40 minút, má 4 časti a tvorí 25% z celkového hodnotenia. Kandidát musí preukázať pochopenie nahrávok právnických konverzácií vo forme seminárov, konzultácií, stretnutí, prednášok alebo oznámení.

 

Hovorenie (Speaking)– trvá 16 minút na dvojicu kandidátov a tvorí 25% z celkového hodnotenia.

Kandidát preukáže schopnosť komunikovať v anglickom jazyku, vyjadrovať svoje názory, postoje a myšlienky dotýkajúce sa právnických tém.

 

Výsledky sú rozdelené na tri stupne úspešnosti (C1 Pass with Merit, C1 Pass and B2 Pass) a dva stupne neúspešnosti. Body získané v jednotlivých častiach sa spolu sčítajú. Asi po 6 týždňoch sa kandidát dozvie výsledok skúšky a v prípade úspešného absolvovania skúšky dostanú kandidáti medzinárodne platný certifikát od University of Cambridge ESOL Examinations.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/legal/

Zoznam skúškových centier British Council pre Cambridge English skúšky na Slovensku nájdete na stránkach http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-centres.htm

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.

 

Image courtesy of Eva Rinaldi and humanstatuebodyart/ http://flic.kr/p/exxYvT