S mierou, prosím!

Metóda "Dogme" pri učení anglického jazyka

Patríte medzi zástancov učenia anglického jazyka podľa princípov Dogme ELT alebo ste skeptik, ktorý sa najskôr potrebuje presvedčiť?

Pokračujeme v téme, ktorú sme otvorili v článku „Dogme teaching alebo Učenie bez učebníc“ a ponúkame vám niekoľko našich postrehov a skúseností učiteľov z praxe.

 

Ak ste ešte nečítali spomínaný článok, odporúčame vám začať práve tam. V nasledujúcich riadkoch vám totiž chceme ukázať ďalšie pohľady a názory na tento nový prístup k učeniu anglického jazyka. Stručne zhrnieme, že prístup nazývaný Dogme je zaujímavý a provokatívny práve tým, že je proti používaniu učebníc, audio nahrávok, doplnkových materiálov a fotokópií na vyučovaní a do popredia stavia čistú komunikáciu medzi učiteľom a študentmi.

Predstavme si ale skúseného učiteľa anglického jazyka s 20 ročnou praxou, ktorý má zabehnutý svoj systém učenia, používa textové materiály denne a vychoval stovky študentov, ktorí dnes hovoria plynule po anglicky. Je na tom niečo zlé? V kontexte nášho školského systému a pevne stanovených učebných osnov je totiž používanie učebnice a sledovanie systému následnosti základných gramatických javov, štruktúr a slovnej zásoby takmer nevyhnutné. Určite sa však zhodneme na tom, že spôsob, ako učiteľ predstaví študentom nový gramatický čas a ako si ho študenti postupne osvoja, je možné obmeniť uplatnením princípov Dogme.

 

Skúsenosti učiteľa

Simon Gill, učiteľ, školiteľ učiteľov a lektor pracujúci pre University of Cambridge ESOL examinations vo svojom článku „Against Dogma: A Plea for Moderation“ píše o vlastnej skúsenosti, kedy ako učiteľ pracoval na strednej škole v Sudáne, kde nebola elektrina, technológie a ani vhodné textové materiály. V jednej triede bolo okolo 50 tínedžerov a zďaleka nie všetci boli motivovaní učiť sa po anglicky. Simon Gill to s odstupom času hodnotí ako náročnú skúsenosť, kedy bol nepriamo prinútený učiť podľa princípov Dogme, ale určite by boli on aj jeho žiaci vedeli pozitívne využiť aj kvalitné učebnice, prípadne iné motivačné materiály. Takto sa na svojich hodinách musel zamerať hlavne na prácu v pároch a skupinách, konverzáciu, vysvetľovanie a prácu s tabuľou a kriedou. Často tí šikovnejší študenti pomáhali ako jeho asistenti tým slabším. Aj takto môže vyzerať hodina angličtiny, keď učiteľ nemá na výber. Keď sa o pár rokov neskôr dostal Simon Gill ako učiteľ na súkromnú školu do Turecka, čakala ho úplne iná realita. Škola, veľmi dobre technologicky vybavená, poskytovala okrem množstva doplnkových materiálov aj učebnice, ktoré musel lektor pri vyučovaní používať spolu s videonahrávkami. „Prebytok materiálov? Áno, ale všetko fungovalo, študenti mali radosť z učenia a z hodín, vedenie školy bolo spokojné, ja som miloval svoju prácu a spolu so študentmi sme prežili veľa pekných chvíľ v triede aj mimo školy.“

Dnes majú učitelia možnosť používať široké spektrum materiálov a pomôcok. Bohužiaľ, nie každý učiteľ si môže vybrať učebnicu, z ktorej bude učiť. Prístup k materiálom a zároveň sloboda ich (ne)použiť sa preto javí ako jedno z dobrých riešení.

 

Keď konverzácia „neprichádza“

Sú študenti, ktorí sa z rôznych dôvodov ťažšie zapájajú do konverzácie, najmä ak majú hovoriť o sebe a vlastnej skúsenosti. Je pre nich ľahšie, ak sú stimulovaní textovým materiálom a náväznými praktickými cvičeniami, ktoré im umožnia lepšie pracovať a napredovať. Sledujte svojich študentov. Zatiaľ čo introverti sa skúmavo zahĺbia do zaujímavého článku, extroverti si stihnú vymeniť názory a rozdebatovať tému.

 

Sloboda učiteľa

Je rozdiel, ak si učiteľ slobodne zvolí prístup Dogme ako jednu z alternatív, alebo je prinútený, či už okolnosťami alebo vedením, učiť s minimálnym množstvom materiálov a učebníc. Doplnkový materiál podľa vlastného výberu sa tak môže stať obohatením vyučovania.

Vyskúšajte si čo najviac prístupov, aby ste zistili, čo vám vyhovuje. Je jednoduchšie rozhodnúť sa naplniť svoje hodiny čistou konverzáciou, ak ste si už odskúšali učebnice a pomôcky rôzneho druhu, a to z jednoduchého dôvodu – budete vedieť, ktoré učebnice odmietnete a prečo. Bude to vaše rozhodnutie podložené osobnou skúsenosťou.

Ak ste už skúsený učiteľ, pravdepodobne nemáte problém kedykoľvek odložiť učebnice a odučiť hodinu uplatnením komunikatívneho prístupu. Učiteľský cit a profesionálny úsudok vám napovie, čo je pre danú situáciu vhodné. „Naproti tomu začínajúci učiteľ, ktorý si stále hľadá svoj „repertoár“ metód a prístupov, potrebuje experimentovať a cez svoje pokusy a omyly sa učí byť dobrým učiteľom.“ (Simon Gill).

 

Osobnosť učiteľa

Učiteľ je nepochybne zodpovedný za organizáciu hodiny a jej manažment. Mal by študentov podporovať, radiť im, smerovať ich a poskytnúť im vstupné informácie a odbornosť. Osobnosť každého učiteľa je iná. Neexistuje žiadna učebnica a žiadny prístup, ktorý by spravil zo zlého učiteľa dobrého. Každý z nás učiteľov by však na svojom putovaní učiteľskou kariérou mal byť na konci lepší učiteľ ako na začiatku.

Princípy Dogme ELT sú témou na zamyslenie a ak vás vyprovokovali k uvažovaniu nad vlastnými metódami vyučovania, môže vám to pomôcť posunúť sa na vašej ceste ďalej.

Autor: Jana Banasová


 

 

 

S podporou Programu celoživotného vzdelávania v rámci programu Grundtvig (Erasmus+) Národnej agentúry Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu

www.saaic.sk

Za obsah tohto článku zodpovedá výlučne autorka a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

www.ec.europa.eu

 

 

 

 

Image courtesy of The Liverpool School of English/ https://flic.kr/p/gykwD8