CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

CELTA je jeden z najpopulárnejších medzinárodných certifikátov pre tých, ktorí chcú učiť anglický jazyk dospelých študentov.

Ročne získa certifikát viac ako 10 000 ľudí na svete. Certifikát vám umožní učiť angličtinu na celom svete a je pre vás vhodný, aj keď ste ešte len začínajúci učiteľ bez predchádzajúcich skúseností, alebo už máte skúsenosti s výučbou anglického jazyka a potrebujete formálne potvrdenie vašej kvalifikácie.

 

CELTA kurz poskytuje:

  • kombináciu teoretických vedomostí a praktických zručností
  • minimálne 120 hodín výučby (napr. plánovanie hodín, pedagogická prax a spätná väzba, pozorovanie hodín skúsených učiteľov, konzultácie skúsených pedagógov)
  • 6 hodín – pedagogická prax
  • 6 hodín – hospitácie
  • ďalších 80 hodín samoštúdia (čítanie, výskum, písomné hodnotenia a prípravy na hodiny)

 

Intenzívny kurz trvá 4-5 týždňov, polointenzívny trvá niekoľko mesiacov až 1 rok. Počas kurzu sa dozviete o základných princípoch efektívnej výučby anglického jazyka, kurz vám taktiež poskytne škálu praktických zručností pre výučbu dospelých a zvýši vaše sebavedomie učiteľa anglického jazyka.

Skúška sa neukončuje záverečným testom. Hodnotenie prebieha počas celého kurzu. Hodnotí sa pedagogická prax počas kurzu v trvaní 6 hodín a kompletne vypracované písomné zadania na témy spojené s vyučovaním a osvojovaním anglického jazyka. Aby ste získali certifikát CELTA, musíte úspešne absolvovať obidve oblasti.

Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/celta/ a www.teachers.cambridgeesol.org

 

Image courtesy of Manuel Chaviano/mccuba48/ http://flic.kr/p/fuwq6c