IH medzinárodné certifikáty z anglického jazyka

The International House World Organisation (IHWO) je jednou z najstarších a najväčších jazykových inštitúcií na svete. Ako prvá organizácia vytvorila školiace programy pre učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka.

 

Bola založená v roku 1953 a sieť jej jazykových škôl nájdeme vo viac ako 50 krajinách na všetkých kontinentoch. 

IH CAM

(Certificate in Advanced Methodology)

Je určený učiteľom s minimálne ročnou pedagogickou praxou a skúseným učiteľom, ktorí si chcú rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Je vhodný pre učiteľov, ktorých cieľom je získať cambridgeský certifikát DELTA.

Je zameraný na všeobecnú angličtinu pre dospelých a podmienkou je ovládať jazyk minimálne na úrovni C1 alebo vyššej. Kandidát musí počas kurzu vyučovať angličtinu dospelých študentov a mať prístup k odbornej literatúre týkajúcej sa metodológie a didaktiky anglického jazyka

 

Náplň kurzu (30 hodín - 25 stretnutí, z ktorých 20 je povinných) tvoria teórie učenia a osvojovania jazyka, jazykových zručností a systémov. Ďalších 30 hodín je venovaných samoštúdiu kandidáta (odporúčaná literatúra, domáce úlohy a zadania ohľadom výučby). Kurz je ukončený vypracovaním záverečnej úlohy. Úspešné absolvovanie kurzu je podmienené účasťou kandidáta na kurze a odovzdaním vypracovaných úloh a zadaní, vrátane záverečnej úlohy. Dĺžka kurzu závisí od školiaceho strediska.

 

IH Certificate in Teaching Business English

Je určený učiteľom s minimálnymi alebo žiadnymi skúsenosťami s učením obchodnej angličtiny. Je vhodný aj pre tých učiteľov všeobecnej angličtiny, ktorí chcú začať učiť obchodnú angličtinu. Je vhodný aj pre začínajúcich učiteľov.

Kurz obsahuje 50 hodín, z toho je 30 hodín výučby a 20 hodín samoštúdia vrátane domácich úloh a spätnej väzby po absolvovaní kurzu. Obsah kurzu tvorí 30 modulov rozdelených do 3 oblastí: základy obchodnej angličtiny, profesionálne zručnosti a metodológia a materiály. Vyžaduje sa, aby kandidát hovoril anglicky minimálne na úrovni C1 a počas kurzu mal prístup na vyučovanie obchodnej angličtiny. Úspešný kandidát musí okrem účasti na kurze odovzdať 20 vypracovaných zadaní a odovzdať záverečnú úlohu. Dĺžka kurzu závisí od školiaceho strediska.

IHWO ponúka aj škálu metodických kurzov online. Viac na www.ihworld.com/online-training

Zdroj: www.ihworld.com

 

Image courtesy of Francisco Diez/ http://flic.kr/p/8Ttib9