Anglický jazyk pre deti

Kedy by sa deti mali začať učiť cudzí jazyk?

Už desaťročia sa vedú rozsiahle výskumy ohľadom problematiky, kedy začať učiť deti cudzí jazyk. Už v škôlke môžete prihlásiť dieťa na prvé hodiny angličtiny. Priskoro?

Jedna vec je istá: ak máme motiváciu a možnosti, takmer každý sa dokáže plynulo naučiť cudzí jazyk, bez ohľadu na vek (pozri: Cudzí jazyk sa dá naučiť v každom veku). Jednoznačne sa však cudzí jazyk naučíte ľahšie v detstve, kedy je ľudský mozog viac „otvorený“ osvojovaniu ako materinského tak aj cudzieho jazyka.

 

Neskôr to ide ľahšie

Výskumy, ktoré porovnávali schopnosť učiť sa cudzí jazyk v mladšom a staršom veku dospeli k záveru, že starší študenti sa učia efektívnejšie, a to práve vďaka vyspelejšiemu mysleniu, rozsiahlejším vedomostiam a lepším schopnostiam učiť sa. Ale z dlhodobého hľadiska sú vo výhode deti, hlavne čo sa týka komunikačných schopností. Tu sa výskumy zhodujú v tom, že čím skôr sa dieťa začne učiť cudzí jazyk, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť dosiahnutia výslovnosti a akcentu rodeného hovoriaceho. Zatiaľ čo je ťažké určiť presný vek, kedy by sa malo začať s výukou cudzieho jazyka, platí tu, že by to malo byť čo najskôr.

 

Niekoľko argumentov

  • Výskumy potvrdili jednoznačné kognitívne výhody bilingvizmu u detí, a preto sa odporúča začať s výukou cudzieho jazyka veľmi skoro a štúdiom smerovať k dosiahnutiu plynulosti v cudzom jazyku.

 

  • Študenti, ktorí sa začali učiť cudzí jazyk na základnej škole, často preukazujú výraznejšie akademické schopnosti aj v iných oblastiach štúdia.

 

  • Aby sme dosiahli plynulosť v cudzom jazyku, je potrebné študovať jazyk niekoľko rokov, obzvlášť ak sa jazyk učíme iba v škole. A preto čím skôr začneme, tým skôr vysokú úroveň ovládania jazyka dosiahneme.

 

  • Kvalitné vzdelávanie v škole zahŕňa aj štúdium cudzieho jazyka, ktoré by nemalo byť zbytočne odkladané len kvôli tomu, že neskôr sa žiak učí rýchlejšie.

 

Každý kontakt s cudzím jazykom na kvalitnej úrovni je teda pre vaše dieťa prospešný už v rannom veku. Ak získa pozitívny vzťah k cudziemu jazyku a dobré základy, bude to v neskoršom veku základ, na ktorom bude môcť stavať ďalej.

 

Použitý zdroj:

Myriam Met and June Phillips, Foreign Language Curriculum Handbook. ASCD, National Foreign Language Center

 

Image courtesy of Victoria Choi/ https://flic.kr/p/d2kMgL