Cudzí jazyk sa dá naučiť v každom veku

Ak ste sa rozhodli začať sa učiť cudzí jazyk, možno vás trápi neistota, či je to v dospelosti ešte vôbec možné. Máme pre vás dobrú správu: cudzí jazyk sa dá naučiť v každom veku.

 

Vek teda nie je prekážkou, ak máte k štúdiu správny postoj a motiváciu. Bohužiaľ, existuje niekoľko zaužívaných mýtov, ktoré odrádzajú dospelých študentov od štúdia cudzieho jazyka a my sa teraz na niektoré z nich bližšie pozrieme.

 

Nemám na jazyky talent

Absencia talentu na jazyky je slabou výhovorkou. Ak aj sú viac jazykovo nadaní ľudia, ako ste vy, znamená to len toľko, že musíte pracovať asi o 20% viac, aby ste ich dobehli alebo dokonca predbehli. Vytrvalosť a pravidelnosť v učení dokážu zázraky aj u menej talentovaných študentov (pozri: Máte talent na jazyky?).

 

Som už na štúdium cudzieho jazyka starý

Nie ste príliš starý na učenie sa jazykov – za určitých okolností môžete byť dokonca lepší ako deti (záleží napríklad na vašej motivácii). Využite skúsenosti, ktoré prichádzajú s vekom. Vy ste ten, kto si vo svojom veku už dokáže stanoviť priority a organizovať vlastný čas. Možno ste vo veku, keď konečne máte na systematické učenie sa jazyka čas. Viete, čo chcete dosiahnuť a že tomu treba čosi obetovať. Nič nie je zadarmo. Využite sebadisciplínu, motiváciu a schopnosť sústredenia. Dospelí neštudujú len preto, že ich niekto prinútil. Potrebujú lepšiu prácu, spraviť prijímacie skúšky alebo si vytvoriť ďalšie individuálne možnosti. Dospelý študent si väčšinou platí vlastnú výučbu a záleží mu na tom, či mrhá vlastnými peniazmi (a časom) alebo nie. Dospelí majú veľkú výhodu, že dokážu v niektorých oblastiach učenia jazykov veci, ktoré deti nedokážu. Napríklad sú schopní si zorganizovať stretnutia s ľuďmi, s ktorými môžu v cudzom jazyku komunikovať (a to ešte stále nehovoríme o online možnostiach). Nie ste starý, ste skúsený!

 

Necestujem

Pobyt v krajine, kde ľudia hovoria iba cudzím jazykom, ktorý sa učíte, je určite najlepším spôsobom, ako sa v dospelosti môžete naučiť cudzí jazyk alebo sa v ňom zdokonaliť. Ale nemusíte hneď vycestovať, aby ste sa jazyk naučili – môžete využiť internet, stretnúť sa s rodenými hovoriacimi aj vo vašom rodnom meste a takto nájsť aj bez cestovania možnosť hovoriť jazykom, ktorý sa učíte alebo chcete naučiť. Každý kontakt s cudzím jazykom je prospešný. Ak radi pozeráte filmy, vyberte si film v pôvodnom znení s titulkami. Každé slovo či fráza, ktoré zachytíte, podporí vaše sebavedomie a dobrý pocit, že niečomu rozumiete. Nevadí, ak je stále veľa toho, čomu nerozumiete. Učenie jazyka je beh na dlhé trate, takže sa tešte z drobných úspechov.

 

Mám zlú pamäť

Verte, že máte dostatočnú kapacitu na novú slovnú zásobu – chce to len stále opakovať, vizualizovať si ju a spájať, napríklad s obrázkami. Opakovanie je niekedy síce nezáživné, ale zvyšuje kapacitu vašej pamäte a rozsah slovnej zásoby. Naša schopnosť počúvať a porozumieť cudziemu jazyku sa sice s vekom oslabuje, ale dospelý mozog môže byť vytrénovaný, aby ľahšie zvukom cudzieho jazyka porozumel. Výskumy potvrdili (Dr. Paul Iverson z UCL Centre for Human Communication, v článku: "Plasticity in Speech Perception", 2005), že problémy s učením sa cudzieho jazyka v dospelosti nie sú biologického pôvodu. Správnou stimuláciou a tréningom mozgu sa môžu naše jazykové schopnosti výrazne zlepšiť (pozri: Ako sa učiť cudzí jazyk v dospelosti).

 

Mám problémy s výslovnosťou

Je pravda, že čím mladší sa začneme učiť cudzí jazyk, tým lepšie nám pôjde napodobovanie zvukov a výslovnosť. Do obdobia dospievania je náš mozog otvorenejší pre nové zvuky, a preto je neskôr už ťažšie dosiahnuť výslovnosť rodeného hovoriaceho. Napriek tomu, výslovnosť nie je indikátorom plynulosti. Na dospelých sa kladú pri komunikácii oveľa vyššie nároky, ak sa majú považovať za plynulých v cudzom jazyku, hlavne čo sa týka slovnej zásoby. Možno práve to je dôvod, prečo majú dospelí študenti problém začať komunikovať v cudzom jazyku a pokladajú svoj vlastný prejav za nedokonalý a často sú úplne zbytočne zahanbení, nesmelí, rozpačití a obávajú sa rozprávať. Vyučovanie dospelých je viac analytické a množstvo tém, o ktorých žiadame hovoriť našich dospelých študentov, je oveľa väčšie, ako pri deťoch a ide sa viac do hĺbky. Deti majú naproti tomu menej zábran komunikovať v cudzom jazyku, aj keď ho ovládajú na nižšej úrovni.

 

A na záver ponúkam povzbudivý citát Henryho Forda – pre všetkých odvážnych dospelých, ktorí sa pustili do štúdia cudzieho jazyka:

"Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young." - Henry Ford

 

Použité zdroje:

"Why adults are better learners than kids" by Benny Lewis

"Adults Can Be Retrained To Learn Second Languages More Easily, Says UCL Scientist", 2005, Source: University College London

"Adults Can Learn New Languages, Here's Why" by Shana Lebowitz