O našom portáli

 

Anglický portál je informačný portál určený predovšetkým študentom a učiteľom anglického jazyka, ale aj všetkým ostatným, ktorí v akejkoľvek forme prichádzajú do kontaktu s týmto nádherným jazykom.

 

Anglický jazyk je jazykom medzinárodnej komunkácie a jeho úloha sa za posledné roky významne zmenila. Čoraz viac študentov chce tento jazyk ovládať na vysokej úrovni a čoraz viac zamestnávateľov ovládanie anglického jazyka od svojich zamestnancov požaduje. Na našich stránkach vám chceme pomôcť zorientovať sa v možnostiach štúdia anglického jazyka, ktoré je ukončené hodnotnou certifikáciou alebo kvalifikáciou.

 

Prinášame vám jedinečný prehľad jazykových skúšok a medzinárodných certifikátov z anglického jazyka, či už ste študent uvažujúci o štúdiu v zahraničí resp. o štúdiu anglického jazyka, učiteľ anglického jazyka alebo zvažujete život v anglicky hovoriacej krajine.

 

Náš portál budeme obohacovať o zaujímavosti z oblasti vyučovania anglického jazyka a o skúsenosti učiteľov z praxe. Budeme prinášať aj názory zahraničných odborníkov a pedagógov.

 

Dúfame, že na našich stránkach nájdete potrebné informácie a že vám pomôžu na ceste za vaším cieľom.