Príbuzné odbory

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Neslovanské jazyky a literatúra

Študijný program: Britské a americké štúdiá (v kombinácii)

-bakalárske štúdium, denné štúdium

Program: Britské a americké štúdiá

-bakalárske a magisterské štúdium, denné a externé štúdium

www.upjs.sk

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

-bakalársky aj magisterský program, denné a externé štúdium

www.ucm.sk

 

Katolícka univerzita
 v 
Ružomberku

Filozofická
 fakult
a

Študijný odbor: Neslovanské jazyky a literatúra

Študijný program: Anglický jazyk pre komerčnú prax

-bakalársky študijný program, denné a externé štúdium

www.ku.sk

 

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Angličtina pre interkultúrnu prax

-bakalársky študijný program, denné a externé štúdium

www.unipo.sk

 

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Anglistika a amerikanistika

-magisterský program, denné a externé štúdium

www.unipo.sk

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Neslovanské jazyky a literatúra

Študijný program: Anglistika

-bakalársky program, denné a externé štúdium

www.ukf.sk

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Neslovanské jazyky a literatúra

Študijný program: Anglický jazyk v odbornej komunikácii

-magisterský program, denné a externé štúdium

www.ukf.sk

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Prekladateľstvo pre interkultúrnu komunikáciu

-bakalársky program, externé štúdium

www.ukf.sk

 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra

Druh štúdia: bakalárske a magisterské

Forma štúdia: denné a externé štúdium

www.ukf.sk