Najčastejšie mýty o výchove bilingválnych detí

Na Slovensku pribúda v posledných rokoch čoraz viac rodín, v ktorých má každý z rodičov iný materinský jazyk. Keď do takejto rodiny pribudne nový prírastok, rodičia sú postavení pred úlohu naučiť svoje dieťa hovoriť dvoma resp. viacerými jazykmi.

Nebude z toho dieťa zmätené? Nebudú sa mu dva jazyky miešať? Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky rodičov bilingválnych detí.

 

Vaše dieťa bude zmätené z toho, že sa učí viac ako jeden jazyk."

Táto teória prevláda v jednojazyčných krajinách a má oveľa viac politickej než vedeckej podpory. Uisťujeme vás, že mozog vášho dieťaťa má viac než dosť neurónov schopných vysporiadať sa s dvoma a aj viacerými jazykmi. Desaťročia výskumu a nespočetných štúdií dokonca poukazujú na významné kognitívne výhody, ak dieťa hovorí niekoľkými jazykmi. A čo hovoria skúsenosti miliónov rodín po celom svete, kde je viacjazyčnosť normou, nie výnimkou? Stačí sa len pozrieť na Kanadu, Belgicko, Švajčiarsko a Fínsko - aby sme spomenuli aspoň niektoré.

 

„Možno sa dieťa môže naučiť hovoriť dvoma jazykmi, ale určite nie viacerými.“

Vzhľadom k tomu, koľko sa deti musia naučiť v prvých rokoch života, iný jazyk naozaj nepridá k tejto záťaži až toľko. Pokiaľ je dieťa v dostatočnom kontakte s druhým resp. tretím jazykom, naučí sa ho bez problémov. To, že dvojročné dieťa má o 50 percent viac synapsií ako dospelý, má svoj dôvod. Aj keď sa vaše dieťa nenaučí plynule všetky jazyky, s ktorými od mala prichádzalo do kontaktu, nepodceňujte hodnotu pasívneho jazyka (dieťa jazyku rozumie, ale ním nehovorí). Ak totiž jazyku už rozumiete, oveľa ľahšie sa ho neskôr v škole alebo v dospelosti naučíte úplne ovládať v porovnaní s tými, ktorí túto výhodu nemali.

 

„Vášmu dieťaťu sa budú všetky jazyky miešať dohromady“

Je pravda, že k určitému miešaniu jazykov dôjde, ale bude to len dočasné a neškodné. Ako si dieťa bude budovať slovnú zásobu v každom jazyku a bude sa učiť správne ho používať, miešanie jazykov automaticky vymizne. Ak nebudete miešať jazyky vy vo vašej vlastnej konverzácii, bude tento proces pre dieťa oveľa jednoduchší.

 

„Prečo začať už teraz? Neskôr to bude pre dieťa oveľa rýchlejšie a jednoduchšie.“

Mnohí si myslia, že ak dieťa vyrastá v multilingválnom prostredí, je to preň obrovská intelektuálna záťaž. Iní vám zasa budú tvrdiť, aké je to ľahké. Vraj postačí ísť raz do týždňa pohrať sa medzi španielske deti a nemusíte byť takí dôslední v rozprávaní s vaším dieťaťom po španielsky aj doma. Tak toto je veľmi nerealistické. Štúdie dokazujú, že deti potrebujú prichádzať do kontaktu s iným jazykom asi tretinu času, keď nespia, aby sa stali aktívne bilingválne. Pravdepodobne budú veľa rozumieť, aj keď budú s jazykom v kontakte menej často, ale nebudú schopné v tomto jazyku hovoriť. Naučiť sa druhý jazyk je pre dieťa v porovnaní s dospelými jednoduché, ale na začiatku potrebuje počuť každé slovo tisíckrát, kým si ho zapamätá (pokiaľ nejde o nadávku – lebo v tom prípade ju akoby zázrakom stačí dieťaťu povedať iba raz...)

 

„Učiť sa čítať a písať v niekoľkých jazykoch? Veď niektoré deti to nezvládajú v jednom jazyku.“

Áno, niektoré deti majú problémy so správnym čítaním a písaním. Ale čítanie a písanie je proces „kódovania a dekódovania“ a nie je ako taký spojený s počtom jazykov, ktorými dieťa hovorí. Je práve zaujímavé, že prístup k viacerým jazykom vlastne uľahčuje deťom pochopiť podstatu samotného jazyka, čo na druhej strane zlepšuje celkovú gramotnosť. Výskumy podporujú to, čo mnohí rodičia už dlho pociťujú: že ich multilingválne deti majú lepšie rozvinuté jazykové myslenie.

 

Zdroj: Christina Bosemark, founder of the Multilingual Children's Association - Raising Bilingual Children: Fact or Fiction?

 

Image courtesy of Wan Leonard/ www.flickr.com