Čo sú cambridgeské certifikáty z anglického jazyka?

Cambridge ESOL Examinations (English for Speakers of Other Languages) - cambridgeské jazykové skúšky z anglického jazyka sú medzinárodným dokladom o úrovni vašej angličtiny a majú časovo neobmedzenú platnosť.

 

Cambridgeské certifikáty sú podmienkou prijatia na mnohé zahraničné univerzity a sú akceptované viac ako 13 500 zamestnávateľmi, univerzitami a vládami po celom svete. Tieto skúšky vám môžu otvoriť dvere k vysokoškolskému vzdelávaniu, novým pracovným príležitostiam, a pretože sú celosvetovo uznávané, pomôžu vám rozšíriť možnosti na štúdium alebo prácu (Pozri Rozdelenie cambridgeských certifikátov).

 

Medzinárodné organizácie, ktoré akceptujú tieto skúšky, sú pridané do globálnej on-line databázy, ktorú každý rok navštívia 4 milióny ľudí. Na Slovensku skúšky organizuje Britská rada (www.britishcouncil.org) a jazykové školy, ktoré sú oficiálnym skúškovým centrom Cambridge English Language Assessment (www.cambridgeenglish.org). Skúškové centrá British Council sa nachádzajú v týchto slovenských mestách: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Nitra, Trnava, Rimavská Sobota, Trenčín a Banská Štiavnica.

 

Skúšky sa v závislosti od ich typu konajú 1-5 krát do roka. Termíny písomnej časti skúšok pevne stanovuje University of Cambridge, ale termíny ústnych častí skúšok si môže určiť jazyková inštitúcia, preto pri prihlasovaní dôsledne sledujte jej pokyny.

 

Po vstupnom otestovaní a potvrdení vašej dostatočnej jazykovej úrovne budete zaradení priamo do prípravného kurzu na príslušný certifikát. V prípade nedostatočnej jazykovej úrovne vám jazyková škola môže ponúknuť absolvovanie kurzu všeobecnej angličtiny a následne sa môžete prihlásiť na prípravný kurz na certifikát.

Rozdelenie cambridgeských certifikátov

 

Image courtesy of Francisco Diez/ www.flickr.com