Prekladateľstvo a tlmočníctvo - anglický jazyk

Ak zvažujete štúdium anglického jazyka v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo, prinášame Vám prehľad univerzít na Slovensku, ktoré tento študijný odbor ponúkajú.

 

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

-bakalársky a magisterský program, denné štúdium

www.unipo.sk

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

-bakalársky aj magisterský program, denné štúdium

www.umb.sk

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

-bakalársky aj magisterský program, denné štúdium

www.uniba.sk

 

Univerzita Konštantína filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)

-bakalársky aj magisterský program, denné a externé štúdium

www.ukf.sk

 

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program: Anglický jazyk a kultúra

-bakalársky aj magisterský program, externé štúdium

www.umb.sk

 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Študijný odbor: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Študijný program: Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (v kombinácii)

-bakalárske štúdium, denné štúdium

Študijný program: Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku

-bakalárske a magisterské štúdium, denné štúdium

www.upjs.sk 

 

Image courtesy of Muffin (Liz West)/ www.flickr.com