Certifikáty Ministerstva školstva a interné certifikáty

Jazyková školy a inštitúcie, ktoré získali akreditáciu Ministerstva školstva, majú poverenie vystavovať svojim študentom certifikáty Ministerstva školstva s celoslovenskou platnosťou. Po absolvovaní akreditovaného kurzu v predpísanom počte vyučovacích hodin a po úspešnom zvládnutí záverečného testu študent obdrží certifikát o získanom vzdelaní.

Interné certifikáty

Interný certifikát poskytuje jazyková škola ako doklad o absolvovaní príslušnej jazykovej úrovne.