Dogme teaching

Učenie anglického jazyka bez učebníc

Je "Dogme teaching" provokáciou alebo revolúciou v učení anglického jazyka? Pozrime sa spolu na základné princípy tejto novej metódy.

 

Učitelia anglického jazyka a ich študenti sú v dnešnej dobe zaplavení širokou ponukou učebníc, pracovných zošitov, nahrávok, CD ROMov, doplnkových materiálov, autentických textov, a to ešte nehovoríme o on-line ponuke, ktorá je dostupná na internete. To všetko je doplnené „najlepšie predávanými“ učebnicami gramatiky, slovnej zásoby, slovníkmi frazálnych slovies a najnovšie aj softwarmi, ktoré vás zaručenie naučia po anglicky. Ale o čo tu vlastne ide? Ostáva nám vôbec priestor na skutočnú komunikáciu? Zdá sa, že zostala pochovaná hlboko pod všetkými fotokópiami, článkami a materiálmi. Niekde tam sme sa stratili.

 

Ak ste učiteľ a uprednostňujete komunikáciu ako efektívny prostriedok osvojovania si učiva, tak vás pravdepodobne zaujme nový komunikatívny prístup k učeniu jazyka, tzv. „Dogme ELT“ (ELT - English Language Teaching), ktorý charakterizoval Scott Thornbury vo svojom článku „A Dogma for EFL“ (EFL - English as a Foreign language). Dogme je druh učenia, ktorý sa nespolieha na publikované učebnice, ale na komunikáciu a konverzáciu, ktorá v triede prebieha medzi učiteľom a študentmi. Názov tohto prístupu vychádza z analógie s dánskym filmom „Dogme 95“, ktorý priniesol myšlienku čistého filmového umenia, ktoré sa viac zameriava na príbeh a vnútorný život postáv, než na filmové techniky a efekty.

 

Scott Thornbury charakterizoval princípy Dogme ELT nasledovne:

 

  • "Dogme teaching" má korene v komunikatívnej metóde učenia jazyka
  • konverzácia sa pokladá za základ v učení sa jazyka
  • vyučovacia hodina musí obsahovať praktické použitie jazyka
  • vysvetľovanie gramatiky by nemalo presahovať 5 minút
  • základ hodiny tvorí skutočný rozhovor a jeho hodnota je postavená nad úroveň vety
  • učiteľ nehovorí k študentom, ale so študentmi
  • jediným zdrojom je študent sám a komunikácia, ktorá sa vytvorí na hodine (interakciou medzi študentmi navzájom a medzi študentmi a učiteľom)
  • na hodine sa nepoužívajú žiadne materiály/nahrávky na posluch, posluch sa uskutočňuje len naživo. Učiteľ však môže nahrávať konverzáciu študentov a použiť ju následne ako materiál na posluch a jeho analýzu
  • rozhovor na hodine prebieha „tu a teraz“, to znamená, že študenti sa rozprávajú o vlastných zážitkoch, skúsenostiach a vyjadrujú vlastný názor (žiadne umelé témy z učebníc, umelí hrdinovia a neprirodzené gramatické štruktúry) vzdialené od každodenného prežívania študentov

 

Scott Thornbury nepovažuje Dogme za novú metódu, ale za princípy, ktorými by sa chcel vrátiť k pôvodnej metóde prirodzeného učenia, keď boli v miestnosti iba stoličky, tabuľa, učiteľ a pár študentov a učenie vychádzalo z rozhovoru o tých najjednoduchších veciach, ktoré nás obklopujú a ktoré sú v nás. Viem, že mnohí z učiteľov podvedome zaraďujú viaceré z princípov Dogme do svojej metodiky. O skutočnej hodnote komunikačných aktivít vypovedá aj fakt, že sa dajú prispôsobiť akejkoľvek jazykovej úrovni a fungujú rovnako dobre s deťmi aj s dospelými. Nie nadarmo je najčastejšou požiadavkou záujemcov o štúdium anglického jazyka práve konverzácia. Aj študenti akosi podvedome cítia, že ak je hodina zameraná na hovorenie a komunikačné aktivity, bude im dobrou prípravou na skutočnú komunikáciu v reálnom prostredí.

Autor: Jana Banasová


 

 

 

Autorka článku sa zúčastnila medzinárodného školenia pre učiteľov anglického jazyka v Škótsku v Edinburgh School of English (www.edinburghschoolofenglish.com) pod vedením lektorky metodológie a didaktiky anglického jazyka Ruth Bersi. Táto vzdelávacia aktivita sa uskutočnila s podporou Programu celoživotného vzdelávania v rámci programu Grundtvig (Erasmus+) Národnej agentúry Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (www.saaic.sk)

Za obsah tohto článku zodpovedá výlučne autorka a Európska komisia ani Národná agentúra nenesú zodpovednosť za použitie týchto informácií.

www.ec.europa.eu

 

 

 

 

Image Courtesy of Intel Free Press/ https://flic.kr/p/cqxmys