Mám v triede jazykový talent

Výzva pre učiteľa?!

Ak máte v triede niekoľko jazykovo nadaných študentov a chcete ich zaujať, potom sú nasledujúce aktivity určené práve vám - učiteľom angličtiny, ktorí chcú na svojej hodine motivovať aj tých najlepších.

 

Aktivity sme rozdelili podľa jednotlivých zručností, na ktoré sa na hodine angličtiny zameriavate. 

 

Čítanie

Požiadajte šikovných študentov, ktorí majú text prečítaný skôr, aby

 • napísali novú slovnú zásobu na tabuľu a ku každému slovu pridali krátku a výstižnú definíciu/vysvetlenie v angličtine
 • prepísali časť textu v inom čase/v inej osobe
 • napísali svoj vlastný názor
 • napísali stručný obsah prečítaného textu
 • vytvorili k textu otázky

 

Počúvanie

Študentom, ktorí vynikajú v počúvaní a porozumení anglického hovoreného prejavu

 • rozdajte prepis počúvaného textu a zadajte úlohu, aby vyhľadali v slovníku nové slová a potom ich vysvetlili ostatným

 • sústreďte ich pozornosť na prízvuk, intonáciu a viazanie slov do fráz

 • dajte za úlohu odôvodniť ich odpoveď - why? why not? (napr. ak robíte po posluchu "true/false" aktivitu)

 

Písanie

 • zadajte tvorivú tému, ktorú môžu študenti spracovať primerane svojej úrovni

 • chyby neopravujte, ale iba naznačte (miesto resp. druh chyby) a nechajte, nech si ich študenti sami opravia

 • zvýšte limit na počet slov slohovej práce

 • naznačte v ich slohovej práci miesta, kde by mohli použiť zaujímavejší spôsob vyjadrenia sa

 

Hovorenie

 • vyzvite študentov, aby odôvodnili/obránili svoj názor

 • zakážte používať niektoré jednoduché slová ("nice" a pod.), aby ste podporili používanie náročnejšej slovnej zásoby

 • ak je to možné, nahrávajte študentov a podporte ich, aby sa sami opravili

 • dajte spolu dobrých študentov, aby sa vzájomne ťahali

 

V každej triede sa určite nájde aspoň jeden mimoriadne šikovný a rýchly žiak/študent a vieme, že pracovať s celou skupinou a s talentovaným študentom zvlášť je náročné. Veríme, že si z ponúknutých aktivít vyberiete tú vašu a že vám spríjemní a možno aj zjednoduší prácu vo vašej triede.

 

Odporúčame vám aj článok o práci so slabšími žiakmi v triede: Ako podporiť slabších študentov angličtiny

 

Autorka: Jana Banasová

 

Image courtesy of The Liverpool School of English/https://flic.kr/p/gykj8B