Akreditované vzdelávacie programy

Na stránkach metodicko - pedagogického centra nájdete zoznam akreditovaných vzdelávacích programov pre učiteľov anglického jazyka:

http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/akreditovane-vzdelavacie-programy-v-plnom-zneni-k-16-1-2014

Na stránkach Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nájdete ďalšie informácie ohľadne akreditácie programov kontinuálneho vzdelávania učiteľov:

http://old.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5602

Európska pobočka City & Guilds a Prešovská univerzita v Prešove spoločne vypracovali vzdelávací program pre učiteľov angličtiny, ktorý bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR pod číslom 789/2012 KV ako program pre kontinuálne vzdelávanie. Jeho absolvovaním je možné získať kredity ku kariérnemu rastu učiteľov.

„Program je zameraný na komunikatívne vyučovacie metódy pre vyučovanie angličtiny priamo v triedach a je založený na praktických tipoch pre vyučovanie anglického jazyka podľa jednotlivých úrovní stanovených SERR a reprezentovaných City & Guilds International ESOL and Spoken ESOL.“

Vzdelávací program ponúka získanie 14 kreditov za 60 kontaktných hodín, (12 hodín osobné stretnutia a 48 dištančné vzdelávanie) bez poplatku. Podrobnejšie informácie nájdete na internetových stránkach

http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/kva

http://www.cityandguilds.sk/