BEC (Business English Certificate)

BEC Preliminary, Vantage, Higher

Trojica cambridgeských BEC certifikátov z anglického jazyka vám otvorí dvere do medzinárodného obchodného prostredia a pomôže vám v ňom uspieť.

BEC Preliminary je certifikátom stredne pokročilej úrovne B1, BEC Vantage zodpovedá vyššej pokročilej úrovni B2 a BEC Higher je dokladom veľmi pokročilej úrovne obchodnej angličtiny C1 (pozri Jazykové úrovne).

Skúška je určená pre kandidátov, ktorí už pracujú alebo sa pripravujú na zamestnanie v obchodnom či finančnom sektore a chcú si zlepšiť svoje jazykové zručnosti nevyhnutné na komunikáciu so zahraničnými partnermi. Táto odborná skúška je zameraná na znalosť angličtiny v obchodnom prostredí a tomu zodpovedá aj odborná slovná zásoba, ktorá sa vyskytuje vo všetkých častiach skúšky. Testuje sa ústny prejav, písomný prejav, porozumenie prečítanému textu a počúvanie a prevládajú témy ako napr. podnikateľské prostredie, kancelárska rutina, vzťahy medzi kolegami a klientmi, služobné cesty, obchodné rokovania, cestovanie, písanie emailov, telefonovanie, štruktúra obchodnej spoločnosti, výrobné procesy, produkty a ďalšie obchodné záležitosti.

 

Skúška má 3 časti:

Čítanie a písanie (Reading and Writing) – trvá 1 hodinu 30 minút a tvorí 50% z celkového počtu bodov.

Kandidát preukáže schopnosť porozumieť textom ako napr. články, správy, oznámenia a odpovedá na otázky k textom. Správne dokáže vyhodnotiť štatistické grafy a tabuľky a ovláda k tomu potrebnú slovnú zásobu.

Kandidát musí vytvoriť dva gramaticky a štylisticky prepracované krátky texty, ako napr. krátku správu, oznam, email alebo list.

 

Počúvanie (Listening) – trvá asi 40 minút a tvorí 25% z celkového počtu bodov.

Kandidát preukáže schopnosť porozumieť nahrávkam z interview, diskusíí, mítingov a pod. a na základe vypočutej nahrávky vypracuje úlohy.

 

Ústny prejav (Speaking) – trvá asi 12 minút na každého kandidáta a tvorí 25% z celkového počtu bodov.

Kandidát odpovie na otázky skúšajúceho ohľadom vlastnej práce, pracovných skúseností a všeobecných záujmov, zatiaľ čo s druhým kandidátom bude konverzovať a diskutovať na dané témy týkajúce sa pracovného prostredia.

 

Skúška BEC Preliminary sa koná dvakrát do roka, vyššie úrovne len raz do roka. Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebné dosiahnuť 70% z celkového počtu bodov (Preliminary) a 60% pri vyšších úrovniach, pričom počty bodov za jednotlivé časti skúšky sa sčitujú. Ak dosiahnete výninočne dobrý výsledok, získate certifikát dokladujúci vyššiu úroveň, ako bola úroveň skúšky a naopak, ak vaše výsledky nedosiahnu úroveň skúšky, ale postačujú na nižšiu úroveň, vystavia vám certifikát dokladujúci nižšiu úroveň. Výsledky sú k dispozícii asi po 6 týždňoch a po 2 mesiacoch vám Cambridge English Language Assessment vystaví certifikát.

 

Zoznam skúškových centier British Council pre Cambridge English skúšky na Slovensku nájdete na stránkach http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-centres.htm a ďalšie informácie hľadajte na http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/business-certificates/

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.

 

Image courtesy of Saad Faruque/ http://flic.kr/p/cCJFe9