Rozdelenie cambridgeských certifikátov z anglického jazyka

Cambridgeské certifikáty z anglického jazyka sa podľa obtiažnosti rozdeľujú do 6 úrovní. Hovoríme o jazykových úrovniach A1, A2, B1, B2, C1, C2 (viac: jazykové úrovne).

 
 
Jazyková úroveň A1,A2
 • YLE (Young Learners English)
 • KET (Key English Test)
 
Jazyková úroveň B1
 • PET (Preliminary English Test)
 • BEC Preliminary (Business English Certificate)
 • BULATS (Business Language Testing Service), s výsledným hodnotením <60
 • IELTS (The International English Language Testing System), s výsledným hodnotením <5
 
Jazyková úroveň B2
 • FCE (First Certificate in English)
 • BEC Vantage (Business English Certificate)
 • ILEC (International Legal English Certificate)
 • ICFE (International Certificate in Financial English)
 • BULATS (Business Language Testing Service), s výsledným hodnotením <75
 • IELTS (The International English Language Testing System), s výsledným hodnotením <6,5
 
Jazyková úroveň C1
 • CAE (Certificate in Advanced English)
 • BEC Higher (Business English Certificate)
 • ILEC (International Legal English Certificate)
 • ICFE (International Certificate in Financial English)
 • BULATS (Business Language Testing Service), s výsledným hodnotením <90
 • IELTS (The International English Language Testing System), s výsledným hodnotením <8
 
Jazyková úroveň C2
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)
 • BULATS (Business Language Testing Service), s výsledným hodnotením >90
 • IELTS (The International English Language Testing System), s výsledným hodnotením >8

 

Image courtesy of Tom Thai/ http://flic.kr/p/9rBQ9Y