TOEFL a TOEIC - skúšky z anglického jazyka

Jazykové skúšky ETS

ETS Global je medzinárodná spoločnosť, ktorá sprostredkúva celosvetovo uznávané testovanie z anglického jazyka TOEFL® a TOEIC®. Skúšky majú platnosť 2 roky.

 

TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) a TOEIC® (Test of English for International Communication).

Educational Testing Service (ETS) sa zaoberá tvorbou štandardov a výskumom v oblasti hodnotenia vzdelávania.

Na Slovensku nájdete akreditované ETS testovacie centrá v Bratislave, Nitre, Trnave, Šali, Trenčíne, Prievidzi, Žiline, Zvolene a Košiciach. V týchto centrách môžete príslušné skúšky nielen absolvovať, ale sa na ne aj pripraviť.

 

TOEFL ® (Test of English as a Foreign Language)

TOEFL ® test je najakceptovanejším testom z anglického jazyka na svete. Uznáva ho viac ako 9000 vysokých škôl, univerzít a agentúr vo viac ako 130 krajinách, vrátane Austrálie, Kanady, Veľkej Británie a Spojených štátov. Akceptujú ho už aj na ázijskom kontinente. TOEFL test vám pomôže dostať sa presne tam, kde chcete študovať.

Je to americký test vytvorený organizáciou ETS (Educational Testing Service), ktorá je neziskovou vzdelávacou organizáciou sídliacou v Princetone v USA. Test je vstupnou bránou k vysokoškolskému vzdelaniu a preto je zameraný na jazykové zručnosti, ktoré študent využije neskôr na akademickej pôde a tomu výlučne zodpovedá aj jeho obsah.

Test sa skladá zo štyroch častí (počúvanie, čítanie, písanie a hovorenie) a za každú časť môžete dostať od 0-30 bodov, to znamená, že maximálny počet bodov je 120. Každá univerzita alebo inštitúcia si stanovuje svoje požiadavky na to, aký minimálny dosiahnutý počet bodov budú od záujemcov o štúdium akceptovať. Predpokladom pre úspešné zvládnutie testu je jazyková úroveň C1 referenčného rámca.

 

TOEFL iBT® Test (Internet-based Test) 

Testovanie už prebieha aj prostredníctvom Internetu. Test hodnotí vašu schopnosť kombinovať všetky štyri jazykové zručnosti a tiež používanie angličtiny v univerzitnom prostredí. Pri ústnej časti kandidát používa slúchadlá a hovorí do mikrofónu. Tento nový test má rozšírenú časť písanie, kde sa od kandidáta vyžaduje, aby napísal zhrnutie na základe vypočutého a prečítaného textu. Test trvá približne 4 hodiny a prebieha v jeden deň.

Test má platnosť 2 roky a môžete ho vykonať v akreditovaných skúškových centrách TOEFL (na Slovensku: Bardejov, Bratislava, Nitra, Košice, Skalica a Žilina). Termíny sú viackrát za mesiac. Celá skúška sa vykonáva vždy v jeden deň a výsledky sa dozviete do 15 pracovných dní.

 

The TOEFL® ITP tests

Pohodlné, cenovo dostupné a spoľahlivé testovanie a hodnotenie znalosti anglického jazyka. Hodnotia sa tri jazykové zručnosti: počúvanie, písanie a čítanie zamerané na akademickú angličtinu. Test má papierovú formu.

 

TOEFL ® Junior tests

Sú objektívnym a spoľahlivým meradlom jazykovej úrovne študentov. Sú vhodné pre študentov uchádzajúcich sa o štúdium v zahraničí alebo o ročné výmenné pobyty v USA. Test má papierovú formu a testujú sa tri základné jazykové zručnosti: počúvanie, jazyková forma a význam a čítanie. Test trvá necelé dve hodiny.

 

TOEIC® test: Test of English for International Communication

TOEIC® sú štandardizované testy na ohodnotenie jazykovej úrovne kandidáta a sú zamerané na používanie anglického jazyka v pracovnom prostredí.

 

The TOEIC® Listening and Reading Test

Tento štandardizovaný test ponúka hodnotenie jazykových zručností vašich zamestnancov, resp. potenciálnych zamestnancov. Je zameraný na ovládanie angličtiny používanej v medzinárodnom pracovnom prostredí. Test má dve časti – počúvanie a čítanie (napr. počúvanie telefonickej konverzácie, videokonferencií a čítanie emailov, reportov a inej obchodnej korešpondencie). Testovanie má papierovú formu a trvá asi 2 hodiny.

 

The TOEIC® Speaking and Writing tests

Tento systém testovania hodnotí úroveň ovládania anglického jazyka používaného v pracovnom prostredí v rozmedzí A1-C1 podľa referenčného rámca. Skúška má elektronickú formu. Hodnotia sa dve základné jazykové zručnosti, a to hovorenie a písanie (napr. pracovné stretnutia s kolegami a zákazníkmi, písanie emailov a obchodnej korešpondencie). Pri hodnotení sa kladie dôraz na každodennú komunikáciu v pracovnom prostredí. Test trvá asi 1 ½ hodiny.

 

The TOEIC Bridge™ test

Test je štartovacím bodom pre študentov anglického jazyka na ich ceste k úspešnému zvládnutiu obchodnej angličtiny v medzinárodnom prostredí. Je určená pre začiatočníkov (úroveň A1-B1 podľa referenčného rámca) a testuje dve základné jazykové zručnosti – počúvanie a čítanie. Test má písomnú formu a trvá asi 1 ½ hodiny.

 

Zdroj: www.etsglobal.org

 

Image courtesy of Francisco Diez/ http://flic.kr/p/aQsZwv