ACE (Access Certificate in English Language Teaching)

ACE certifikát bol vytvorený britskou odbornou vzdelávacou inštitúciou City & Guilds v spolupráci s Manchester University. Jeho cieľom je profesionálny rozvoj zručností učiteľov anglického jazyka.

 

ACE certifikát je určený nielen začínajúcim učiteľom anglického jazyka, ale aj učiteľom s praxou, ktorí si chcú aktualizovať a rozšíriť svoju kvalifikáciu, a tiež učiteľom iných predmetov, ktorí chcú začať učiť anglický jazyk.

 

Charakteristika certifikátu ACE:                                                                         

- uplatňuje praktický a pragmatický prístup k výučbe, pričom teoretické vedomosti sú podporované ukážkou praktických zručností

- kurzy majú celkovú dĺžku 150 vyučovacích hodín

- interaktívne hodnotenie počas kurzu založené na spätnej väzbe a monitorované externými hodnotiacimi City & Guilds

- písomná skúška je prístupná aj v elektronickej podobe

- zacielenie na komunikatívne metódy učenia v súlade s profesionálnymi požiadavkami moderného učiteľa

 

Na získanie kompletného ACE certifikátu je potrebné absolvovať dva moduly:

1. Foundations of English Language Teaching (FELT)

2. Supervised Teaching Practice (STP)

 

1. Foundations of English Language Teaching (FELT)

Jedná sa o teoretickú časť skúšky s rozsahom 100 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na knihy:

Jeremy Harmer - Foundations of English Language Teaching (FELT)

                      -  How To Teach English

Cieľom tejto teoretickej časti je pochopiť základné praktické črty vyučovania anglického jazyka, a to najmä:

 • ideas on what makes a good teacher and a good learner
 • an introduction to language systems and how they can be taught
 • how to teach receptive and productive skills
 • effective classroom management
 • suggested teaching models applied to lesson planning
 • resources available to teachers and learners
 • appropriate teaching techniques.

 

2. Supervised Teaching Practice (STP)

Jedná sa o praktickú časť skúšky s rozsahom 50 vyučovacích hodín a je zameraná na rozvoj praktických zručností vo vyučovaní anglického jazyka a to najmä:

 • classroom management and procedures
 • techniques and methods
 • personal qualities
 • assessment and monitoring
 • use of language

 

Hodnotenie:

Teoretická písomná časť sa posiela na hodnotenie do Londýna.

Pozorovanie vyučovacieho procesu (pedagogická prax) je hodnotené priamo v akreditovanom centre, kde skúška prebieha. Následne je zaslané na overenie externým hodnotiacim City & Guilds.

Hodnotenie pozorovaného vyučovacieho procesu má dve časti:

1. pedagogická prax (4 vyučovacie hodiny s tvaním minimálne 40 minút)

2. portfólio (plány vyučovacích hodín, pozorovacie hárky, sebahodnotenie a pod.)

 

Študijné materiály sú k dispozícii v akreditovaných centrách City & Guilds.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach:

http://www.cityandguilds.eu

http://www.cityandguilds.com

 

Image courtesy of Cybrarian77/ http://flic.kr/p/azj5bZ