Skúšky a certifikáty z anglického jazyka

Aj vy patríte medzi tých študentov anglického jazyka, ktorí sa rozhodli pokúsiť sa získať certifikát ako doklad o vašej úrovni angličtiny? Dnes máte na výber z veľkého množstva certifikátov, ako aj jazykových škôl a inštitúcií, kde môžete certifikát získať.

Čítať ďalej...

Certifikáty Ministerstva školstva a interné certifikáty

Jazyková školy a inštitúcie, ktoré získali akreditáciu Ministerstva školstva, majú poverenie vystavovať svojim študentom certifikáty Ministerstva školstva s celoslovenskou platnosťou. Po absolvovaní akreditovaného kurzu v predpísanom počte vyučovacích hodin a po úspešnom zvládnutí záverečného testu študent obdrží certifikát o získanom vzdelaní.

Interné certifikáty

Interný certifikát poskytuje jazyková škola ako doklad o absolvovaní príslušnej jazykovej úrovne.

KET a PET certifikáty z anglického jazyka

 

KET (Key English Test)

Cambridgeská jazyková skúška KET dokazuje, že viete používať anglický jazyk na komunikáciu v základných každodenných situáciach. Je to skúška pre začiatočníkov, úroveň A2. Ziskom KET certifikátu odštartujete štúdium anglického jazyka tým najlepším spôsobom.

 

PET (Preliminary English Test)

Táto cambridgeská skúška je určená pre mierne pokročilých študentov, ktorí zvládnu používanie anglického jazyka vo väčšine každodenných situácií, ale aj pri štúdiu, cestovaní alebo v práci. Je to skúška úrovne B1. Ak chcete napredovať v štúdiu anglického jazyka a vaším cieľom sú ďalšie cambridgeské certifikáty, je pre vás neoceniteľnou skúsenosťou, ak vlastníte certifikát PET.

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach:

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/key/

http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/preliminary/

Zoznam skúškových centier British Council pre Cambridge English skúšky na Slovensku nájdete na stránkach

http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-centres.htm

 

Informácie o ďalších cambridgeských certifikátoch nájdete na našich stránkach Rozdelenie cambridgeských certifikátov.